GenelManşet

Evrensel Ahlak Yasası Vardır Münazara Konuşma Örneği

Utilitarizm tezi ve Anarşizm antitezi

İnsanın amacı mutlu olmaktır ve mutluluğa başkalarını mutlu ederek ulaşabiliriz. Kaçınmamız gerekense acıdır bu yüzden çoğunluğun mutluluğu için azınlığın acısını kabul ederiz bir bakıma. Bu görüşü savunan Utilitarizm için tarihten iyi bildiğimiz padişahların kardeş katlini örnek gösterebiliriz. Kardeş katli ordunun ve ülke halkının geleceği için çıkabilecek olası kargaşaları önlemek amacı ile yapılır. Yani genel iyilik için tek kötülük tercih edilir. Bu yasa yıllarca imparatorluğu ayakta tutmuştur ta ki toplumun yapısı değişip bu fedakarlığa gerek kalmayıncaya kadar. Burada belirttiğim örnekten de yola çıkarak evrensel ahlak yasasının toplumu koruduğu ve bu yüzden de var olduğunu söyleyebiliriz.

Evrensel ahlak yasasının olmadığını söyleyen anarşizme baktığımızda. Anarşizm, toplumun ve bundan dolayı da insanın güvenliğini toplumun insanı koruyan kurallarını yıkmak isteyerek tehdit etmektedir. Mülkiyet, devlet ve benzeri kavramlar toplumu korumak için oluşmuş ve zamanla bozulmalar olmuşsa bile istisnaların kaideleri bozmayacağı şekilde asıl görevini yüzyıllardır yerine getirmektedir. Buradan da anlaşılabileceği üzere anarşizm kendisi ile çelişmektedir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Kapalı