BeylikdüzüGenel

Beylikdüzü Belediyesi’nden Duyuru

Beylikdüzü Belediyesi Hobi Bahçeleri 2.dönem gönüllülerini arıyor…

1 Nisan 2018 tarihinde 1.dönem hobi bahçesi gönüllülerimizle başlayan tahsis dönemi, 31 Mart 2019 tarihinde sona erecektir. 2.Dönem hobi bahçesi gönüllüleri ise yapılan başvurular arasından noter huzurunda 24 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek çekiliş ile belirlenecektir. 2. Dönem tahsis süreci 7 Nisan 2019 tarihinde başlayacak 31 Mart 2020 tarihine kadar devam edecektir.

Bu sene ikincisinin gerçekleşeceği tahsis süresince Beylikdüzü Belediyesi gönüllülerimizin ekim dikim ve bakım faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyabilecekleri tüm malzeme, ilaç, gübre ve sulama suyunu ücretsiz olarak karşılamaktadır.

Hobi bahçesi gönüllüsü olmak için online olarak www.beylikduzu.istanbul adresinden ya da şahsen Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri Yönetim binasından başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri Adres: Dereağzı Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi, Meral Sokak

Kayıt Tarihi: 14 – 20 Ocak 2019

Hobi Bahçesi Tahsis Müracaatına Kimler Başvurabilir?

 1. Belediye tarafından hizmete sunulan ve herhangi bir kişiye tahsis edilmemiş Hobi bahçeleri için her yıl Ocak ayının ikinci haftası Müdürlüğe internet üzerinden veya bizzat yazılı olarak Müracaat ve Beyan formu (Ek-1) doldurmak koşulu ile tahsis müracaatı yapılır. Müracaat süresi 7 gündür. Müdürlük tarafından gerek görüldüğü takdirde diğer tarihlerde de müracaat alınabilir. Hobi Bahçelerinin müracaat ve tahsis takvimi 3 gün öncesinden internet üzerinden ve duyuru tahtalarından ilan edilir.
 2. Müracaat edenlerde aşağıdaki şartlar aranır:
  1. Fiil ehliyetine sahip gerçek kişi olmak.
  2. Beylikdüzü İlçe sınırlarında ikamet etmek.
  3. Bulaşıcı hastalık taşımamak, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmamak.
  4. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 81, 82, 83, 102, 103, 104, 105, 109, 142, 188, 190, 191, 228, 302, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 ve 315. Maddelerinde sayılan suçlar ile Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı, Göçmen Kaçakçılığı, 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar nedeni ile hükümlü olmamak veya adli mercilerce hakkında arama, yakalama, tutuklama kararı verilmemiş olmak.
  5. Belediyeye herhangi bir borcu olmamak.
 3. Müracaat, kişinin beyanına göre alınır ve değerlendirilir. Müracaat formunun tam olarak internet üzerinden veya şahsen başvurularda yazılı olarak (EK-1) doldurulması ve Müdürlüğe gönderilmesi şarttır. Müracaat esnasında Müracaat formu dışında belge istenmez.
 4. Aynı adreste ikamet edenler veya anne-baba-eş ve çocuklardan sadece bir kişi müracaat edebilir.
 5. Bir önceki yıllar tahsise hak kazanmış müracaat sahibi yeterli sayıda başvuru olmadığı durumda çekilişe katılabilir.
 6. Müracaatlar, Komisyon tarafından incelenir ve bu yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olanlar geçerli müracaat olarak tespit edilir ve kuraya katılmaya hak kazanır.

Hobi Bahçesi Tahsisi Nasıl Yapılır

 1. Hobi Bahçesi tahsisleri gönüllülük esasına bağlı olarak yapılacak ve herhangi bir kiralama ücreti talep edilmeyecektir.

2. Her tahsis döneminde tahsise konu edilecek parsel sayısı ve numaraları Müdürlükçe belirlenir.
3. Her biri 15 m2 olan 144 hobi bahçeleri en fazla yaklaşık 1 yıl süreyle tahsis edilir.
4. Tahsisler her yıl  en geç Şubat ayının 3.haftasında Komisyon ve Noter huzurunda halka açık çekiliş (kura) yöntemi ile yedekli olarak gerçekleşir. 133 asıl kullanıcı ve 133 yedek kullanıcı belirlenir. Çekiliş günü 15 gün öncesinden internet ve ilan tahtalarında vatandaşlara duyurulur.
5. Herhangi bir sebeple Hobi Bahçelerinin boş kalması halinde kullanıcı yedek listesi sıralamasına göre Hobi Bahçe tahsisi yapılır. Yedek listenin bulunmaması veya bitmesi halinde müracaatlar müracaat sırasına göre değerlendirilir. Sonradan yapılan bu tahsisler, boş kalan Hobi Bahçe kullanıcısının kalan süresi kadar yapılır. Tahsis süresinin bitimine 5 ay ve daha az kalması durumunda yeni kullanıcı tahsis edilmez.
6. Tahsis hakkı kazanan müracaat sahiplerinin, müracaat formunda yer alan irtibat cep telefonlarına durum sms (kısa mesaj) ile tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 7 işgünü içerisinde müracaat sahibi aşağıdaki evraklar ile İdareye başvurur;

 1. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 2. 2 adet vesikalık fotoğraf

7.Müracaat ve Beyan Formunda, Yönetmeliğin 5. Maddesinin c ve d bentlerinde sayılan şartları taşıdığına dair beyanlarının, İdare tarafından şüpheli bulunması halinde; beyanın doğruluğunu teyit etmek amacı ile tahsis hakkı kazananlardan Adli Sicil Belgesi ve /veya yetkili bir sağlık kuruluşundan alınmış bulaşıcı hastalık taşımadığını ve/veya uyuşturucu/alkol bağımlısı olmadığını belgeleyen sağlık raporu istenir.
8.İdare, Hobi Bahçesi tahsis hakkı kazananlardan süresi içinde evrakı teslim eden kişilere evraklar incelendikten sonra taahhütname (EK-2) imzalatılarak Hobi bahçesi tahsis eder, ve Hobi Bahçesi Tahsis Belgesi (Ek-3) verir.
9.Kullanıcının talebi halinde, kullanıcı olma şartlarını taşıyan ve gerekli evrakları (2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi) getiren Kullanıcı yakını 2 kişiye daha aynı bahçe için Hobi Bahçesi Tahsis Belgesi verilebilir.
10.Tahsis süresi sonunda Hobi Bahçesine en iyi bakan, Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçelerine gönüllü olarak maddi manevi katkı sağlayan ve Beylikdüzü Belediyesi Gıda Bankasına hasat ettiği ürünlerden en çok bağışta bulunan ilk 3 gönüllü belirlenecek ve bir sonraki dönemde hakkının devamı sağlanacaktır.
11.Hobi Bahçelerinden 11 tanesi, M.E.B’ e bağlı 22 okula tahsis edilecektir.
12.Okul ve ödül sonucu tahsis hakkı uzatılan gönüllülerle tekrar sözleşme yapılacaktır.

 

Hobi Bahçelerinin Kullanım Süresi Ne Kadardır

 

 1. Bahçe tahsis hakkı bu Yönetmelikte belirtilen şartların devamı halinde ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde mevcuttur. Aksi halde kişilerin Hobi Bahçesi kullanım hakkı ortadan kalkar ve İdare tarafından Hobi Bahçesi tahliye ettirilir.
 2. Hobi Bahçesi kullanım dönemi, her yılın Nisan ayının 1. Veya 2. Pazar günü ile 31 Mart tarihleri arasındadır.
 3. Hobi Bahçesinin kullanıcılara tahsis süresi İdare tarafından belirlenen yaklaşık 1 yıla kadar olan dönemlerdir. Tahsis dönemi sonunda yeterli talep olmaması halinde kullanıcıların tahsis süresi Müdürlük onayı ile 1 yıl uzatılabilir.
 4. Kullanıcı tahsis süresi bitiminde, ihbara gerek olmaksızın Hobi Bahçesini teslim aldığı gibi İdareye teslim eder. Hobi Bahçesi İdare tarafından incelenir, varsa kullanıcı tarafından Hobi Bahçesine verilen zarar Müdürlük tarafından tahsil edilir.
 5. 2019-2020 tahsis döneminde, tahsis sahipleri ekim dikim faaliyetlerine 7 Nisan 2019 Pazar günü saat 09.00 itibarı ile başlayacak, 31 Mart 2020 tarihinde saat 17.00 da sona erecektir.

Hobi Bahçeleri Ücretli mi?

Hobi Bahçesi tahsisleri ücretsiz olarak yapılacaktır. Gübre, ilaç, sulama suyu ve bahçede kullanılacak çapa, kürek vb aletler tamamen Beylikdüzü Belediyesi tarafından ücretsiz sağlanacaktır.

 

 

İlgili Makaleler

Kapalı