BeylikdüzüGenel

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Değişti

SAYIN YÖNETİCİ

 

18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete`de Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için asansörleri yılda en az bir kere kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Yine aynı yönetmelikte, Belediyeler, sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

 

Bu nedenle ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıllık kontrolünü, anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde gerçekleştirmek üzere Edirne Belediyesi ile akredite A tipi Muayene Kuruluşu olan TMMOB Makina Mühendisleri Odasıarasında bir protokol imzalamıştır. Yapılan protokolde asansör yıllık kontrol bedeli 8 Durağa kadar – 105 TL+KDV. / 9 – 16 Durak – 130TL+KDV. / 16 – 24 Durak arası 160 TL+KDV. / 24 Durak üstü 190+KDV TL.  İkinci kontrol talep edilmesi durumunda kontrol ücreti 25 TL+KDV olarak belirlenmiştir.

 

Bu protokol gereği asansörler, arka sayfada verilen 27 ana başlıkta ve 94 maddede belirtilen Kriterlere göre kontrol edilerek ve asansörün denetlendiği andaki durumunu gösteren muayene raporu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından üç nüsha olarak düzenlenecektir. Bina Yöneticilerinin raporlarını aşağıda belirtilen adresten 2(iki) nüsha olarak teslim almaları gerekmektedir. Raporun bir kopyası bina yönetimi tarafından saklanacak, diğer kopyası varsa eksik ve hataları gidermek üzere Bakım firmasına verilecektir. Muayene personelimiz tarafından tamamlanan kontrol sonucuna göre uygun etiket iliştirilecektir.

 

Yukarıda anılan yönetmelik gereği, yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör/asansörler; kuruluşumuzca yapının bağlı bulunduğu belediyeye bildirilerek yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanacaktır. Yıllık kontrol sonucunda muayene raporunda, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmeyecektir. Buna rağmen, asansörün çalıştırılması durumunda bina yönetimi sorumlu olacaktır.

 

Raporda belirtilen eksik ve hatalar giderildikten sonra başvurmanız halinde veya en az 3 aylık sürenin sonunda eksik ve hataların giderilip giderilmediği konusunda ücret alınmaksızın muayene personelimizce tekrar kontrol edilecektir. 2. Kontrol sonrasında da eksik ve hatalar giderilmemiş ise asansörün kullanılması sakıncalı olacağı için gerekli müeyyideleri uygulamak üzere belediyeye bilgilendirmede bulunulacaktır.

 

Elinizdeki bu tebligatta belirtilen bina ve ödeme kodu bilgileri ile birlikte TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına açılan  ve tüm Akbank şubelerinden ulaşabileceğiniz  Özel Havale Sistemi 120-146349 (IBAN : TR53 0004 6001 2088 8000 1463 49) no`lu Hesap Kodu ile tanımlanan hesaba kontrol tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde her bir asansör için durak sayısına göre yukarıda belirtilen ücreti yatırmanız gerekmektedir. Ödeme dekontunu 0 (284) 236 08 03 no`lu faks numarasına veya edirne.akm@mmo.org.tr e-posta adresine göndermeniz durumunda muayene raporları posta ile adresinize gönderilecektir. Muayene raporlarını elden almak istediğinizde kontrol tarihinden sonraki 7 (yedi) gün içinde Başvuru Formunda belirtilen adreslere gelip banka ödeme dekontunu göstererek alabilirsiniz. Can ve mal güvenliği açısından yaşamsal önem taşıyan bu çalışmalarda göstereceğiniz yakın ilgi ve işbirliği için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TMMOB

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 

 

İlgili Makaleler

Kapalı