Osmanlica Metni Türkçe’ye Çevirmek Artık Çok Kolay

 

Her Osmanlıca metni rahatlıkla Türkçe metin haline çevirin.

17 comments

 • Bir müsellesin mesaha-i sathiyyesi, kaidesiyle irtifaının hasıl-ı darbının nısfına müsavidir.

 • Sâhib’ül-hayr Hâcı Süleymân Efendi Hazreti

  Yine deryâ-yı atâsı nâ-gehân etdi zuhur

  Bâ-husûs iftâr u eshâr vaktini ilân için,

  Bu mahalle bir muvakkit-hâne yaptı bî-kusûr

  Beldemizde misli nâ-mesbûk kebîr çan sâ’ati

  Avrupa’dan celb edince herkese virdi sürûr

  Kalmadı hiç ihtiyâç cep sâ’ati taşımaya

  Aks-i âvâz ile âlem vaktini etti şu’ûr

  Hem Ziyâ şevk ile buldu bu mücevher târihi,

  Geldi meydâna muvakkit-hâne bâ-vüs’ ü vüfûr

  Harrerehu İsmail Hakkı (Sene1302, fî 15 Şab’âni’l-muazzam) min-telâmiz-i Mustafa Vasfî.

  Kostantin oğlu Filvari yapdı bu metin dîvârı

  Hatâdan itsün emin dest ü âlâtın Bârî

  Yukarıdaki metni çevirip paylaşabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler…

 • داها اونجا داردی اولمایان اشك اجیسی جاكمایان انسانلارا اوزانیردیم سان هایاتیما گیردیغیندان باری هارشای بیتتی…
  Ne demektir acaba

  • Osmanlıca kardeşim şöyle yazıyor :

   Daha önce derdi olmayan.
   AŞK acısı çekmeyen,
   İnsanlara özeniyordum.
   Sen hayatıma girdiğinden beri.
   Her şey bitti.

 • Çeşm-i-ibretle nezer qıl dünya bir misafirhanedir
  Bir mükim adem bulunmaz ne eceb kaşanedir
  bir kefendir a’kıbet sermayesi şah-ü-gida
  bes buna mağrur olan mecnun degil de ya nedir…

 • “Ey hâce-i bî-misâl, v’ey üstâd-ı zî-kemâl, bu şâkird-i pür-ihmâl, şol vechile arz-ı hâl eyler ki; bu hikmet-i müte’âl, nâr-ı mangaldan bir şerâre-i cevvâl pertâb ile ser-i âliyyü’l âlinizdeki sarığı iş’âl eylemiştir.bunu çevirebilirmisiniz

 • باتنم كوسنه اييدن
  ضيلم موهتاجين هنامن

  Ne dediğini çevirebilen biri var mı?

 • Mürted kelimesi dönmek manasındadır.Ancak bu kelime fiziki olarak kendi etrafında dönmek manasında değil dininden dönmek manasında kullanılmıştır.

Bir Cevap Yazın