Osmanlica Metni Türkçe’ye Çevirmek Artık Çok Kolay

 

Her Osmanlıca metni rahatlıkla Türkçe metin haline çevirin.

28 Yorum

 1. ءسهت ترم هنعءته . ءسهت ترم هنعءته رسعهههغب ضرير سسزايم عءطإ ءهزغان ها،،ثمء لاصل. ع ص نع عم ص . .. لح . . ءطه جم ءلمهل ضرير سسزايم عءطإ

 2. عاىنا عاىگمﻻم مانىم جاغم وارنر امشم Burada ne yazıyor acil çevirebilir misiniz

 3. Merhaba ben osmanlıca beyitleri günümüz turkcesine cevirmeye çalışıyorum fakat bütün kelimeleri bulmama rağmen anlamlı cümleler olusturamiyorum.Yardımcı olabilecek biri var mı lütfen

 4. Ben beyitleri osmanlicadan günümüz turkcesine çevirmeye çalışıyorum fakat bütün kelime anlamlarini bulmama rağmen anlamlı cümleler oluşmuyor.Yardımcı olabilecek var mı lütfen

 5. زانمﻼساپ هدنﺘلآ ری -٨
  یزغآ
  نوﺘلآ )………( .رزگ هوأ ندوأ ،راو ملغوا رب -٩
  َ
  بياق قايآ )………( .رلﯖيد لماع هلجم ،رلﯖيا ميﯖيا ميﯖيا -١٠
  شاب )………( .قوي نياق ،راو يرامط ؛قوي نياج ،راو يغامراپ -١١
  ّ
  تنج يغامریا ،قوي يماط راو ييوك ،قوي يشاط راو يغاط -١٢
  لوواط )………( .قوي ييوص راو
  ليد )………( .هرابنآ ركود يرشاط ،)هرابموق( هبرخم كجوﭼوك رب -١٣

  نويدلأ )………( .كمكأ لاب ولوط يیچا ،كمكأ تاق كمكأ تاق -١٤

  هطيرخ )………( .نﻼغوا يراص هدنتسوأ لاد -١٥
  قیشاق

  باﺘك )………( .قيدنص ليديلك هدﭼاغآ – ١٦
  هرانم )………( .مدﭼاص يﮕﭙيا لآ ،مدﭼآ يغيدنص لیشي -١٧

  رلقامراپ )………( .راناي شتآ هدنجوا لاد -١٨
  ناضمر )………( .بيگ المأ رديلوص ،بيگ هويآ رديراص -١٩

  هويآ )………( .هرانم يزمرق هدنﺘلآ ری -٢٠
  زوج )………( .راو يزاهج تاق تاق ،راو میزق رب -٢١

  زودنوگ- هجيگ )………( .رزوأ يس هلمآ ،لزوگ يس همقاب -٢٢
  یآ و شنوگ .هرق يسيراي ،ضايب يسيراي ،راو مموزوأ ميقلاص رب -٢٣

  لگ )………(

  چوواخ .قوغوص يرب ،قاجيص يرب ،قيلاب يكيا هد هوات رب -٢٣
  قیشيا
  لوبناتسا )………(

  زوپراق )………( .راﭼآ ييوپاق زسقايآ ،زسلأ -٢٥

  زايرك )………( .زانمﻼساپ رشود هری ،زانمﻼصيا رشود هيوص -٢٥
  هنخلا ،يدپاي ”ناط“ يدشود قابط ،يدپاي ”سيا“ يدشود هبملا -٢٧

  نوميل )………( .يديد ”لوب“ يدلگ م هننآ
  راگزور يرل هج همليب قلخ كروت ،لأ یزت يقن
  Türkçesi lazım çeviri

 6. Bunu bana çevirirmisiniz size zahmet

  Kalem kec-dil, mürekkeb rû siyeh, kağıt dü-rû bilmem. Kimi etsem o şûha arz-ı hâlim yazmada mahrem?

 7. أشك طار مسره گلهمز.
  بابا أوه دترژان آل.
  امل أوده سرچه بسله.
  أوده بكلهمه، امره گلمز.
  أسن تپهده منكشه آ مچاز.
  تنهكهدن باجه آز چكر
  BURDAKİ ŞİİRİ ÇEVİREBİLİRMSN ?

 8. Bir müsellesin mesaha-i sathiyyesi, kaidesiyle irtifaının hasıl-ı darbının nısfına müsavidir.

 9. Sâhib’ül-hayr Hâcı Süleymân Efendi Hazreti

  Yine deryâ-yı atâsı nâ-gehân etdi zuhur

  Bâ-husûs iftâr u eshâr vaktini ilân için,

  Bu mahalle bir muvakkit-hâne yaptı bî-kusûr

  Beldemizde misli nâ-mesbûk kebîr çan sâ’ati

  Avrupa’dan celb edince herkese virdi sürûr

  Kalmadı hiç ihtiyâç cep sâ’ati taşımaya

  Aks-i âvâz ile âlem vaktini etti şu’ûr

  Hem Ziyâ şevk ile buldu bu mücevher târihi,

  Geldi meydâna muvakkit-hâne bâ-vüs’ ü vüfûr

  Harrerehu İsmail Hakkı (Sene1302, fî 15 Şab’âni’l-muazzam) min-telâmiz-i Mustafa Vasfî.

  Kostantin oğlu Filvari yapdı bu metin dîvârı

  Hatâdan itsün emin dest ü âlâtın Bârî

  Yukarıdaki metni çevirip paylaşabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler…

 10. داها اونجا داردی اولمایان اشك اجیسی جاكمایان انسانلارا اوزانیردیم سان هایاتیما گیردیغیندان باری هارشای بیتتی…
  Ne demektir acaba

  1. Osmanlıca kardeşim şöyle yazıyor :

   Daha önce derdi olmayan.
   AŞK acısı çekmeyen,
   İnsanlara özeniyordum.
   Sen hayatıma girdiğinden beri.
   Her şey bitti.

  2. Daha önce derdi olmayan aşk acısı çekmeyen insanlara özenirdim sen hayatıma girdiğinden beri herşey bitti

 11. Çeşm-i-ibretle nezer qıl dünya bir misafirhanedir
  Bir mükim adem bulunmaz ne eceb kaşanedir
  bir kefendir a’kıbet sermayesi şah-ü-gida
  bes buna mağrur olan mecnun degil de ya nedir…

 12. “Ey hâce-i bî-misâl, v’ey üstâd-ı zî-kemâl, bu şâkird-i pür-ihmâl, şol vechile arz-ı hâl eyler ki; bu hikmet-i müte’âl, nâr-ı mangaldan bir şerâre-i cevvâl pertâb ile ser-i âliyyü’l âlinizdeki sarığı iş’âl eylemiştir.bunu çevirebilirmisiniz

 13. باتنم كوسنه اييدن
  ضيلم موهتاجين هنامن

  Ne dediğini çevirebilen biri var mı?

 14. Mürted kelimesi dönmek manasındadır.Ancak bu kelime fiziki olarak kendi etrafında dönmek manasında değil dininden dönmek manasında kullanılmıştır.

  1. Hel ente ithib Allah ? Sen Allah’ı seviyor musun anlamında kullanılmıştır.Kökeni Arapçadır bu soruda kullanılan kelimeler.

Hakan için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı