GenelSiyaset

Cumhurbaşkanı’nın Yetkileri Neler

Cumhurbaşkanının anayasal yetkilerinden bazıları şöyle:
* Tüm bakanlar kurulu toplantılarını, kendi başkanlığı altında yapabilir. Başkanlığında toplanan bakanlar kurulu kararıyla sıkıyönetim

ve olağanüstü hâl ilan edebilir, kanun hükmünde kararname çıkartabilir.
* Anayasa’nın 116. maddesindeki koşulların oluşması hâlinde TBMM’yi (Türkiye Büyük Millet Meclisi) feshedip seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
* Genelkurmay Başkanı’nı, YÖK (Yükseköğretim Kurulu) üyelerini, üniversite rektörlerini seçer, yüksek yargı atamalarını yapar.
* YAŞ (Yüksek Askerî Şûra) ve MGK’ya (Milli Güvenlik Kurulu) başkanlık yapar.

AK Parti ’nin 2007’deki anayasa taslağını hazırlayan akademik heyetin başında olan duaeyen anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, Haziran’da Zaman Gazetesi’ne verdiği röportajda, “Anayasa’nın 104. Maddesi’nin, Cumhurbaşkanı’na verdiği birçok yetki var. Bunların kullanılıp kullanılmayacağı da şahsi takdirine bağlı. Mesela istese bütün Bakanlar Kurulu toplantılarını, kendi başkanlığı altında yapabilir. Anayasa’da bir sınırlama yok. De facto bir Başkanlık ya da yarı-başkanlık yönünde bir eğilim yaratabilir. Eğer Başbakan, bunu hoş karşılayacak biri olarak seçilirse -ki Başbakan’ı seçmek de Cumhurbaşkanı’nın yetkileri arasında- o takdirde, bahsettiğim sistem fiiliyata dökülebilir” demişti.

İlgili Makaleler

Kapalı