Osmanlica Metni Türkçe’ye Çevirmek Artık Çok Kolay

 

Her Osmanlıca metni rahatlıkla Türkçe metin haline çevirin.

15 comments

 • Çeşm-i-ibretle nezer qıl dünya bir misafirhanedir
  Bir mükim adem bulunmaz ne eceb kaşanedir
  bir kefendir a’kıbet sermayesi şah-ü-gida
  bes buna mağrur olan mecnun degil de ya nedir…

 • “Ey hâce-i bî-misâl, v’ey üstâd-ı zî-kemâl, bu şâkird-i pür-ihmâl, şol vechile arz-ı hâl eyler ki; bu hikmet-i müte’âl, nâr-ı mangaldan bir şerâre-i cevvâl pertâb ile ser-i âliyyü’l âlinizdeki sarığı iş’âl eylemiştir.bunu çevirebilirmisiniz

 • باتنم كوسنه اييدن
  ضيلم موهتاجين هنامن

  Ne dediğini çevirebilen biri var mı?

 • Hengâmı baharım, hasretkeşim afitab’a…

  Teessüre yol verme, soluğun ateş bana…

  Bâb-ı saadetsin, Heyhat! miftah-ı mefkuttur,

  Ahu bakışlı dilber, cemalin cennet bana…

 • Dî-rahtı ferganiyi nüman eyledi nevser
  Tema-yı zur-u haltı kadar neyledi kevser.

  Bir romanda geçen ve Ziya Paşa’nın söylediği söylenen yukarıdaki şiirin günümüz Türkçesi ile anlamı nedir?

 • Mürted kelimesi dönmek manasındadır.Ancak bu kelime fiziki olarak kendi etrafında dönmek manasında değil dininden dönmek manasında kullanılmıştır.

Bir Cevap Yazın